آینده انتشار انگلیس بازداشت دستگیری گزارشگر

آینده: انتشار انگلیس بازداشت دستگیری گزارشگر روزنامه نیروهای مسلح اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی از ابتدا متقاضی شهردار شدن نبودم

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: از ابتدا تقاضا و آمادگی جهت شهردار شدن نداشته و صحبت‌های مطرح شده است تنها حاصل گمانه زنی بوده است.

از ابتدا متقاضی شهردار شدن نبودم

از ابتدا متقاضی شهردار شدن نبودم

عبارات مهم : ایران

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: از ابتدا تقاضا و آمادگی جهت شهردار شدن نداشته و صحبت های مطرح شده است تنها حاصل گمانه زنی بوده است.

عباس آخوندی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: با وجود تمام گمانه زنی هایی که در طول روزهای گذشته مطرح شده است از ابتدا به هیچ عنوان متقاضی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نبودم و از طرف بنده هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

از ابتدا متقاضی شهردار شدن نبودم

به گفته وی، آنچه در طول روزهای گذشته مطرح شده است تنها حاصل گمانه زنی رسانه ها بوده و در عمل هیچ برنامه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی جهت رسیدن به سمت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در نظر گرفته نشده است.

به گزارش ایسنا، صبحگاه امروز بعد از رای گیری ابتدایی اعضای تازه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام شد نام عباس آخوندی در گزینه های ابتدایی مطرح بوده که وی به علت حضور در کابینه دولت از قرار گرفتن در فهرست ابتدایی انصراف داده است.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: از ابتدا تقاضا و آمادگی جهت شهردار شدن نداشته و صحبت‌های مطرح شده است تنها حاصل گمانه زنی بوده است.

اعضای تازه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از صبحگاه امروز رسما فرآیند رای گیری جهت تعیین شهردار آینده پایتخت را شروع کردند که نتیجه ابتدایی رسیدن به هفت گزینه بوده است که باید در طول روزهای آینده برنامه های خود را ارائه کنند.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs