آینده انتشار انگلیس بازداشت دستگیری گزارشگر

آینده: انتشار انگلیس بازداشت دستگیری گزارشگر روزنامه نیروهای مسلح اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی 6 مطالبه رئیس‌جمهور از رییس کل تازه بیمه مرکزی

تقویت آمادگی بیمه ‌ها جهت مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقه ‌ای و بین ‌المللی بیمه‌ ها جهت حمایت از فعالیت‌ های اقتصادی و جریان بهینه امور، از دیگر مطالبات

6 مطالبه رئیس‌جمهور از رییس کل تازه بیمه مرکزی

6 مطالبه مدیر جمهور از رییس کل تازه بیمه مرکزی

عبارات مهم : مرکزی

تقویت آمادگی بیمه ها جهت مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقه ای و بین المللی بیمه ها جهت حمایت از فعالیت های اقتصادی و جریان بهینه امور، از دیگر مطالبات مدیر جمهور از بیمه مرکزی در این جلسه بود.

رئییس جمهور در این جلسه رییس کل تازه بیمه مرکزی را به گسترش چتر حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و نیز بهره گیری از نیروهای جوان و خلاق و تحول در این صنعت از طریق گسترش شفافیت و مسابقه توصیه کرد.

به گزارش ایسنا، رییس جمهور در این جلسه رییس کل تازه بیمه مرکزی را به گسترش چتر حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و نیز بهره گیری از نیروهای جوان و خلاق و تحول در این صنعت از طریق گسترش شفافیت و مسابقه توصیه کرد.

6 مطالبه رئیس‌جمهور از رییس کل تازه بیمه مرکزی

روحانی همچنین بیمه قدرتمند و نیرومند را بیمه ای با بیشترین پوشش در زندگی روزانه مردم و بنگاه های اقتصادی دانست و بر تلاش جهت کم کردن هزینه های مردم از مسیر توسعه حضور بیمه و تکمیل پوشش آن تأکید کرد.

تقویت آمادگی بیمه ها جهت مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقه ای و بین المللی بیمه ها جهت حمایت از فعالیت های اقتصادی و جریان بهینه امور، از دیگر مطالبات مدیر جمهور از بیمه مرکزی در این جلسه بود.

تقویت آمادگی بیمه ‌ها جهت مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقه ‌ای و بین ‌المللی بیمه‌ ها جهت حمایت از فعالیت‌ های اقتصادی و جریان بهینه امور، از دیگر مطالبات

محصولات ذرت و جو جهت عرضه در بورس کالای کشور عزیزمان ایران تعیین شدند

دولت به منظور استمرار اجرای سیاست قیمت تضمینی جهت محصولات ذرت و جو، زیاد کردن شفافیت معاملات و کم کردن بار مالی دولت، با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای کشور عزیزمان ایران موافقت کرد.

بر این اساس، شرکت برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق الذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1397 کل کشور تأمین و پرداخت نماید.

6 مطالبه رئیس‌جمهور از رییس کل تازه بیمه مرکزی

سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف شد نسبت به بسترسازی، اصلاح ضوابط و مقررات موجود در رابطه با تعیین انبارهای بخش شخصی و نحوه اخذ تضمین از آنها و تقویت زیرساخت های مورد نیاز جهت ورود محصولات کشاورزی طبق سیاست های وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.

مجوز انعقاد قرارداد همکاری جهت اجرای پروژه آزاد راه کنارگذر قم و قم – سلفچگان- راهجرد صادر شد

تقویت آمادگی بیمه ‌ها جهت مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقه ‌ای و بین ‌المللی بیمه‌ ها جهت حمایت از فعالیت‌ های اقتصادی و جریان بهینه امور، از دیگر مطالبات

هیات وزیران به منظور توسعه شبکه آزادراهی کشور، زیاد کردن ایمنی، سرعت در جابجایی بار و مسافر، صرفه جویی در مصرف سوخت، کم کردن وقت سفر و آلودگی محیط زیست و زیاد کردن ظرفیت ترافیکی، با صدور مجوز انعقاد قرارداد همکاری جهت اجرای پروژه آزادراه کنارگذر قم و قم – سلفچگان – راهجرد با برآورد تقریبی 8600 میلیارد ریال موافقت کرد.

دولت آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال 1397 کل کشور را تصویب کرد

6 مطالبه رئیس‌جمهور از رییس کل تازه بیمه مرکزی

هیات وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال 1397 کل کشور مربوط به تخصیص داده شده است بخشی از منابع شرکت های سودده، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت جهت توسعه فناوری و ارتقای بهره وری را بررسی و به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات یاد شده است موظفند در آخر هر سه ماه معادل 25 درصد از مبلغ منابع مربوط به این آیین نامه را با نشانه ارتقای عملکرد شرکت ها، بانک ها و مؤسسات در زمینه توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، زیاد کردن بهره وری، اصلاح ساختار، کم کردن هزینه های تولید و توسعه بازار و نیز هدفمند و کاربردی شدن آخر نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و پروژه های پسا دکتری تخصیص داده شده است دهند.

همچنین نشانه این آیین نامه ایجاد ساز و کاری است تا شرکت های سود ده و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بخشی از اعتبارات خود را در امور پژوهشی هزینه کنند و از سوی دیگر یکی از اهداف سیاست های کلی علم و پژوهش، یعنی کمک به حل پرسشها و چالش های کشور محقق شود.

دولت همچنین مقرر کرد حداقل 60 درصد مبلغ هر پروژه به دانشجویان و یا پژوهشگران پسا دکتری و یا دانش آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

واژه های کلیدی: مرکزی | پروژه | محصولات | بودجه کشور | رییس جمهور | محصولات کشاورزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs