آینده انتشار انگلیس بازداشت دستگیری گزارشگر

آینده: انتشار انگلیس بازداشت دستگیری گزارشگر روزنامه نیروهای مسلح اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی توافق جهت زیاد کردن ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار بعد از ۱۳ نشست پیاپی، راجع به زیا

توافق جهت زیاد کردن ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران

توافق جهت زیاد کردن ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران

عبارات مهم : توافق

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار بعد از ۱۳ نشست پیاپی، راجع به زیاد کردن ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ توافق کردند.

«علی فتحی» عصر دوشنبه در گفت و گو ایرنا، افزود: همچنین رشد ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به علاوه ۲۴ هزار و ۱۸۸ریال مزد روزانه مورد توافق قرار گرفت.

توافق جهت زیاد کردن ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران

منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که پارسال زیاد از حقوق حداقل مصوب شورای عالی کار بود. به طور نمونه، افرادی که پارسال میزان پایه حقوق آنان ۲۰ میلیون ریال بود مشمول زیاد کردن سایر سطوح مزدی می شوند.

فتحی تاکید کرد این توافق هنوز مصوب نشده هست؛ لیکن در نشست شورای عالی کار فقط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت و باید وزیران اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز به جمع نمایندگان کارگری و کارفرمایی بپیوندند و توافق صورت گرفته را امضا کنند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار بعد از ۱۳ نشست پیاپی، راجع به زیا

سیزدهمین نشست شورای عالی کار در حالی برگزار شد و با این توافق همراه بود که بحث های امسال متفاوت با سال های گذشته تفاوت مهمی داشت.

در سال های گذشته با وجود اینکه ماده ۴۱قانون کار بر ۲ شاخص قیمت تورم و سبد هزینه خانوار تاکید داشت ولی شرکای اجتماعی کار به طور عام، معیار را قیمت تورم قرار می دادند ولی امسال سبد هزینه خانوار نیز که ۲۶میلیون و ۶۹۰ هزار ریال تعیین شده است هست، معیار زیاد کردن دستمزد خواهد بود.

این میزان، نسبت به پارسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال زیاد کردن یافته است.

توافق جهت زیاد کردن ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران

نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۱.۵ درصد بود ولی حداقل دستمزد کارگری ۹درصد زیاد کردن یافت.

سال ۱۳۹۱ قیمت تورم به ۳۰.۵ درصد و قیمت زیاد کردن دستمزد به ۱۷.۹درصد رسید.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار بعد از ۱۳ نشست پیاپی، راجع به زیا

سال ۱۳۹۲ قیمت تورم ۳۴.۷ درصد بود و دستمزد ۲۵درصد زیاد کردن یافت.

در هر سه سال یاد شده است همواره قیمت تورم فزون تر از زیاد کردن حداقل دستمزد کارگری بود.

توافق جهت زیاد کردن ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران

در دولت یازدهم این عنوان به طور کامل برعکس شد؛ به طوری که قیمت تورم در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۱.۹، ۱۵.۶ و ۶.۷ درصد بود ولی حداقل دستمزد کارگری در این سال ها به ترتیب ۲۵، ۱۷ و ۱۴ درصد زیاد کردن یافت.

واژه های کلیدی: توافق | دستمزد | کارگری | کارگران | حداقل دستمزد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs