آینده انتشار انگلیس بازداشت دستگیری گزارشگر

آینده: انتشار انگلیس بازداشت دستگیری گزارشگر روزنامه نیروهای مسلح اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث دیوان عالی کشور جکم اعدام پسر17ساله را که به دختر5ساله تجاوز کرده،نقض کرد

قضات دیوانعالی کشور حکم اعدام نوجوان شیطان صفت که به دختر پنج ساله همسایه تعرض کرده و به اتهام زنای به‌عنف محکوم به‌مرگ شده است بود را نقض کردند.

دیوان عالی کشور جکم اعدام پسر17ساله را که به دختر5ساله تجاوز کرده،نقض کرد

عبارات مهم : اعدام

قضات دیوانعالی کشور حکم اعدام نوجوان شیطان صفت که به دختر پنج ساله همسایه تعرض کرده و به اتهام زنای به عنف محکوم به فوت شده است بود را نقض کردند.

کشور عزیزمان ایران نوشت: بدهید ترتیب صبح دیروز، متهم جهت بار دوم در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز پای میز محاکمه ایستاد.به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، پیگیری به این ماجرای تکان دهنده از دوسال پیش وبه دنبال شکایت والدین دخترک پنج ساله ای به نام «پرنیان» شروع شده است بود.آنها در شکایت ارزش اعلام کرده بودند دخترپنج ساله ارزش که در کوچه سرگرم بازی بوده به وسیله پسر 17ساله همسایه شان، به نام سیامک مورد تعرض قرار گرفته است.

پس از این شکایت، پسر نوجوان با حکم قضایی دستگیر شد و در نخستین مرحله بازجویی به اتهامش اعتراف کرد و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال شد. در نخستین جلسه محاکمه که در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به ریاست قاضی هدایت رنجبر و با حضور دو مستشار- قاضی خنک دار و یزدان پناه- برگزار شد، با توجه به شواهد موجود در پرونده و همچنین گواهی پزشکی قانونی، تعرض مورد تأیید قرار داده شد و قضات حکم اعدام متهم را صادر کردند.اما این حکم از سوی قضات دیوانعالی کشور تأیید نشد آیا که قضات عالی رتبه اعلام کرده بودند پسر نوجوان با توجه به سن اش احتمالاً دارای رشد کمال عقلی نبوده است

دیوان عالی کشور جکم اعدام پسر17ساله را که به دختر5ساله تجاوز کرده،نقض کرد

.پس از نقض حکم، صبح دیروز متهم جهت دومین بار از زندان به شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز انتقال یافت و پای میز محاکمه ایستاد. در شروع جلسه تیم خاص ای از کارشناس ها و روان شناس های بهزیستی، جهت بررسی های تخصصی به گفت و گو پرداختند. ولی در ادامه از دادگاه مهلت درخواست کردند تا نتیجه نهایی را بعد از بررسی های نهایی گزارش کنند. بنابراین قضات، پیگیری به این پرونده را به وقت دیگری موکول کردند.

گفت و گو با متهم:

قضات دیوانعالی کشور حکم اعدام نوجوان شیطان صفت که به دختر پنج ساله همسایه تعرض کرده و به اتهام زنای به‌عنف محکوم به‌مرگ شده است بود را نقض کردند.

چند سال داری؟ 19سال و تا سوم راهنمایی درس خوانده ام.

زمان وقوع جرم چند ساله بودی؟ 17ساله.

چند وقت بود که مواد مخدر استفاده می کردی؟ دو، سه سالی می شد.

دیوان عالی کشور جکم اعدام پسر17ساله را که به دختر5ساله تجاوز کرده،نقض کرد

چقدر هزینه می کردی؟ هر دفعه چهل هزار تومن.

پولش را از کجا می آوردی؟ زیاد اوقات دزدی می کردم.

قضات دیوانعالی کشور حکم اعدام نوجوان شیطان صفت که به دختر پنج ساله همسایه تعرض کرده و به اتهام زنای به‌عنف محکوم به‌مرگ شده است بود را نقض کردند.

چرا موادمخدرمصرف می کردی؟ نمی دانم جهت نخستین بار دوستم به من تعارف کرد و بعد هنگامی که خواستم ادامه ندهم دیدم دیگر معتاد شده است ام.

ازکاری که کرده ای پشیمانی؟ بله. باورکنید آن روز به خاطر مصرف مواد حال و روز خوبی نداشتم و نمی دانم آیا مرتکب چنین اشتباه بزرگی شدم. ولی امیدوارم به من رحم کنند و اعدام نشوم!

دیوان عالی کشور جکم اعدام پسر17ساله را که به دختر5ساله تجاوز کرده،نقض کرد

واژه های کلیدی: اعدام | پرونده | دادگاه | نوجوان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs