آینده انتشار انگلیس بازداشت دستگیری گزارشگر

آینده: انتشار انگلیس بازداشت دستگیری گزارشگر روزنامه نیروهای مسلح اخبار بین الملل

تکذیب شایعات راجع به احتمال از بین بردن بازیگر زن ترکیه‌ای از فیلم ایرانی

مهرداد فرید می‌گوید: فیلم جن قشنگ با حضور نورگل یشیل‌چای بازیگر ترکیه‌ای ساخته شده است و به نمایش درخواهد آمد و امکان عوض کردن بازیگر وجود ندارد. ..

ادامه مطلب